23
Čvn
Off

Turistika jako koníček


Je spousta lidí, kteří ležet jen tak nevydrží. ProstÄ› musí nÄ›co dÄ›lat, musí vyvíjet jakoukoli Äinnost. Když už nemohou pracovat, mají koníÄka, který se tomu alespoň podobá. NÄ›kteří jsou aktivní tak, že i svou dovolenou prožívají aktivnÄ›. Těší se, jak vyrazí tÅ™eba na hory, nebo nÄ›kam jinam a co vÅ¡echno tam objedou a uvidí. NÄ›kteří si napíší takový malý itinerář, kde mají zapsáno, co chtÄ›jí vidÄ›t, kdy a kde budou v tu a v tu dobu a tím se poté řídí. Když to nejde pÅ™esnÄ› podle jejich plánu, jsou viditelnÄ› nervózní a okusuji Å¡pici své trekové hole. Možná je lépe trávit volno chůzí pro zdraví, ale nemÄ›lo by se to pÅ™ehánÄ›t. Totiž hnát se slepÄ› tam a tam, držet se nÄ›jakého rozpisu, to je spíše honiÄka a ne turistika.

turista

Nejlepší je se po lesích a krásách naší vlasti jen tak flákat. Tu a tam, tam a zpÄ›t a nijak se nehonit. Není kam spÄ›chat. Půl hodiny sem, půl hodiny tam. Máme pÅ™ece dovolenou, a tak je naprosto jedno, kdy dorazíme na nÄ›jaké místo kam jsme chtÄ›li. Je lépe si v klidu sednou na paÅ™ez a pozorovat. TÅ™eba jen koukat do údolí. PÅ™itom se dá klidnÄ› sesvaÄit nÄ›jaký ten protein. POZOR, obaly sáÄky, a to vÅ¡echno co si nesete s sebou si také hezky odneste. NebuÄte jako ten ostatní dobytek, co kolem sebe pohazuje vÅ¡echno, co mu zbyde ze svaÄiny nebo z pití.

turista

A vážené dámy, co si tak nosit s sebou sáÄek na ty vaÅ¡e, ehm, kapesníÄky a ubrousky? My ostatní skuteÄnÄ› nechceme vidÄ›t, kde jste vykonaly svou potÅ™ebu. StejnÄ› věřím, že jednou budou v lese mikro kamery a každý kdo tam nÄ›co odhodí, tak bude zpráskán tak, že si tÅ™i týdny nesedne. Plus obrovská pokuta plus úklid lesa. Pak už snad bude pokoj a pořádek. Takže pokud se chystáte na pěší turistiku, nezbývá než vám popřát hezké poÄasí a pevnou obuv. Dávejte si pozor na kluzké kameny a v lese se chovejte, pokud možno tiÅ¡e. PÅ™eji hezké zážitky.