7
Bře
Off

Není vše, jak se může zdát

Pokud jste na tom s příjmy nevalně a přesto si potřebujete půjčit peníze, neměli byste hned jásat, pokud narazíte na pojem americká hypotéka bez dokládání příjmů. Protože se sice jedná o finanční produkt, který je dostupný širokým masám, ale rozhodně nelze doufat v to, že prostě někam přijdete s nastavenou dlaní a dostanete vše, co si jenom umanete.

dluhy

Protože nejen opatrné banky, ale ani nebankovní sektor peníze nerozdávají, ale výhradně půjčují. A půjčuje se těm, kdo jsou ochotni a schopni zapůjčené peníze ve stanovené lhůtě i s úroky v pořádku vrátit.
A jinak než prověřením žadatelových příjmů se jistota, že se věřitelé se svými penězi zase shledají, nezíská.

A tak je třeba počítat s tím, že i u produktů označených jako ‚bez dokládání příjmů‘ příjmy prověřovány budou. A rozdíl je tu pouze v tom, že toto prověřování nebude zase až tak přísné, jak by tomu bylo dejme tomu v klasické bance.
Poskytovatel půjčky tak každopádně žadatelovu solventnost prověřuje. K čemuž se u toho kterého žadatele může využít několika způsobů.

  • Předložení platné pracovní smlouvy u zaměstnance, ať už jde o žadatele samotného nebo i jeho spolužadatele.
  • Předložení dokladu o vyměření důchodu nebo přiznání dávky v případě starobních důchodců či příjemců dávek (vyjma těch v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti).
  • Předložení daňového přiznání za poslední zdaňovací období, nájemní smlouvy, výpisů z účtu a faktur u osob samostatně výdělečně činných.
  • Předložení daňového přiznání, výpisů z účtu či příjmových dokladů u osob s příjmy z pronájmů.
  • Předložení adekvátních dokladů u osob s jinými příjmy.

trh
Své příjmy tu tak nikdo ze žadatelů neutají. I zde musí jít se svou kůží na trh, chce-li dosáhnout úspěchu. Jehož v tomto případě ale i s nízkými příjmy dosáhnout lze. Protože zde jde při prověřování hlavně o to, zda bude dotyčný žadatel mít z čeho splácet, zda má nějaké příjmy či firmu, jež skutečně existuje a funguje, jež není pouze na papíře existující fikcí.
Takže ani chudáci zoufat nemusí. Jakkoliv nedostanou žádané peníze automaticky.

Web