23
Úno
Off

Získejte vnitřní pokoj pro svůj rušný život


Každý ÄlovÄ›k Äas od Äasu touží po samotÄ›. Pokud se obÄas dovedeme do své samoty pohroužit, teprve pak dokážeme poznat a docenit na sobÄ› vÅ¡echno, Äím se odliÅ¡ujeme od ostatních. Ticho nám poskytne útoÄiÅ¡tÄ› pro odpovÄ›di na mnohé své otázky, v tichu můžeme pÅ™emýšlet o tom, kam tíhne naÅ¡e srdce. VÅ¡ichni potÅ™ebujeme prožívat chvíle samoty, kdy jsme na hony vzdáleni ostatním lidem, chaosu v zamÄ›stnání a klokotu ve spoleÄnosti Äi uvnitÅ™ své rodiny. Samotu potÅ™ebujeme zvláštÄ› tehdy, chystáme-li se vykonat nÄ›jaký rozhodný krok kupÅ™edu a potÅ™ebujeme si vÅ¡e pořádnÄ› promyslet a ujasnit.

Pozvěte kouzelníka

Jak vidíte, je samota obÄas prospěšná pro každého jedince. UrÄitÄ› vÅ¡ak ne tehdy, pokud nás Äeká oslava narozenin. Proto si samotu v tichu vychutnejte nÄ›kdy jindy. V ruchu narozeninových oslav si pouze najdÄ›te malou chvilku a ohlédnÄ›te se za minulým rokem. A pak si svůj den vychutnávejte dosyta. A pamatujte – nejlepším dárkem nemusí být nutnÄ› nÄ›co drahého, Äasto právÄ› jednoduchý dárek, darovaný s láskou a rozmyslem, zastíní vÅ¡echny ostatní.

Nezařazené