16
Bře
Off

Výsluhový důchod jen pro vyvolené

Výsluhový důchod by měl dostat každý za celoživotní práci v jakémkoliv oboru. Ale opak je bohužel pravdou a na tento druh důchodu mají nárok pouze vyvolení. Nejedná se tedy o klasický důchod, a proto také není vyplácen všem. Jedná se tedy o hlavně o bývalé zaměstnance bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Hlavní podmínkou lidově nazývané renty neboli výsluhového důchodu je, že osoba opouští zaměstnání po 15 leté službě a není propuštěná pro úmyslné spáchání trestného činu, sama nedala výpověď z důvodu, že je pro ní vedeno trestní stíhání za úmyslný trestní čin. Je nutné podotknout, že pokud se opět přihlásí do služby, renta jim zaniká.
 ruce starce.jpg

Kdo má nárok na výsluhový důchod?

 
●        Celní správa
●        Hasiči
●        Státní policie
●        Vězeňská služba
●        BIS tedy Bezpečnostní informační služba
●        Generální inspekce bezpečnostních sborů
●        Úřady pro zahraniční styky a informace
Nárok bohužel nemá městská ani obecní policie a také ani členové zdravotnického záchranného sboru.
 siluety vojáků.jpg

Výše renty a její zdanění

 
Výsluhový důchod neboli už zmíněná renta prochází každý rok valorizací tak jako starobní nebo invalidní důchod. Vyplácí ho dvě různé ministerstva. Příspěvek pro armádu vyplácá ministerstvo obrany a pro ostatní je to ministerstvo vnitra. Ani tento druh důchodu nepodléhá danění a je tedy od daně osvobozen. Výše se počítá dle průměrného měsíčního platu a doby služby. Armáda, ale má jiné procenta a každoroční navyšování výsluhového důchodu jako ti, kteří sloužili například u policie. Přesná čísla dle doby služby, povolání a případné každoroční navyšování důchodu najdete na internetu. Může ještě nastat situace kdy osoba, která má nárok na výsluhový důchod, ale také na důchod starobní nebo invalidní. Řeší se to inviduálním výpočtem a výsluhový důchod Vám nevezmou, pokud bude vyšší než ten starobní nebo invalidní. Jediná věc, kterou Vás nepotěší, že ji nedostanete v plné výši. Vyplacen bude pouze rozdíl mezi výsluhou a důchodem, aby došlo k dorovnání. Pokud, ale budete v opačné situaci a výsluha bude nižší, než starobní bude Vám výsluhový odebrán a dostanete pouze starobní.

Web