Jak to ten Komenský říkal. Že má dítě, respektive žák vnímat novou učební látku všemi smysly? Nebo alespoň všemi, které jsou dostupné učební látce? Ochutnávat fyzikální přístroje, nebo model DNA je nepravděpodobné. Ale osahat si modely v trojrozměrném prostředí? To je jiná! Ve škole by takové pomůcky chybět neměly. A víte, co? Co kdyby si je žáci sami vyrobili? Myslíte v dílnách? Ze dřeva? Nebo z kovu? A co novější technologií? Co takový 3d tisk https://www.3dsprint.cz/ ? Spojíte mezipředmětové vztahy hned!

Komenský by měl radost

Víte, jak žáky nadchnete, když si budou moci vyrobit vlastní trojrozměrný model pro výuku? Budou muset prostudovat nejen parametry modelu, ale také aplikaci, ve které jej musí vytvořit, než se spustí samotný stroj. To by se Komenský divil, jak úspěšně zapojíte nejmodernější technologie do výuky. Vaši žáci budou připraveni na život v oblasti moderních technologií, aniž by se teoreticky museli drtit z odborných knih. Budou mít praxi, na kterou mimo jiné Komenský také kladl obrovský důraz! Nic je v životě nepřekvapí. Mohou se už jen zdokonalovat.